การประกันสินค้า

1. ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

2. แจ้งเคลมสินค้า